Events

 • First Pot
 • First Colour Potted - Pink
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 62
 • Break 16
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Yellow
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 71
 • Frame Foul - Yes
 • Break 30
 • Break 11
 • Last Points - Green
 • First Pot
 • First Colour Potted - Yellow
 • Break 16
 • Race to 30
 • Break 35
 • Frame Foul - Yes
 • Break 13
 • Break 16
 • Break 2
 • Break 25
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 70
 • Last Points - Pink
 • First Pot
 • First Colour Potted - Green
 • Break 21
 • Break 13
 • Frame Foul - Yes
 • Race to 30
 • Break 20
 • Break 6
 • Break 23
 • Last Points - Pink
 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 22
 • Break 15
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 60
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Brown
 • Break 25
 • Break 1
 • Break 5
 • Frame Foul - Yes
 • Break 6
 • Race to 30
 • Break 8
 • 50+ Break
 • Break 57
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Brown
 • Break 28
 • Frame Foul - Yes
 • Race to 30
 • Break 11
 • Break 40
 • Break 6
 • Break 14
 • Break 6
 • Last Points - Pink
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • First Colour Potted - Pink
 • Race to 30
 • Break 45
 • Break 7
 • Break 1
 • Break 8