Events

 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • Break 1
 • First Colour Potted - Blue
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 58
 • Break 34
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 13
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • Race to 30
 • Break 15
 • Break 42
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Green
 • Break 12
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 81
 • Last Points - Pink
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 95
 • Last Points - Pink
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • Break 1
 • Break 1
 • First Colour Potted - Pink
 • Race to 30
 • Break 23
 • Break 20