Pts

1 2 3
Dmytro Bortsov 8 6 9
Pavel Plyushch 11 11 11