Pts

1 2 3
Матеуш Голебьовски 11 11 11
Михал Муравски 3 5 8