Pts

1 2 3 4
Oleksandr Zhyrnov 5 11 11 11
Volodymyr Bilobrov 11 6 6 9