Pts

1 2 3 4
Volodymyr Samoiylov 13 13 5 13
Ruslan Onishchenko 11 11 11 11