Pts

1 2 3
Dmitriy Likhachyov 4 6 12
Vladislav Kovalenko 11 11 14