Pts

1 2 3
Владими Мишакин 3 6 10
Vladimir Nemashkalo 11 11 12