Pts

1 2
Antoniuk V/Bakotin A 14 19
Horiaiev I/Kliuiev D 21 21