Pts

1 2 3 4 5
Vasyl Aksenin 11 8 12 9 0
Volodymyr Ivasiv 7 11 14 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vasyl Aksenin
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 1 Race to 9 - Vasyl Aksenin
 • Game 1 - Vasyl Aksenin won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Vasyl Aksenin
 • Game 2 Race to 5 - Vasyl Aksenin
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 2 - Volodymyr Ivasiv won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 3 - Volodymyr Ivasiv won 12-14
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 4 Race to 7 - Vasyl Aksenin
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Ivasiv
 • Game 4 - Volodymyr Ivasiv won 9-11