Pts

1 2 3
Vladislav Kovalenko 3 10 12
Sergey Pisklov 11 12 14