Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Pismenniy 11 7 7 13 11
Aleksey Krutko 4 11 11 11 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 1 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Score After Game 1 - 11-4
 • Game 1 - Yevhen Pysmennyi won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Oleksii Krutko
 • Game 2 Race to 5 - Oleksii Krutko
 • Game 2 Race to 7 - Oleksii Krutko
 • Game 2 Race to 9 - Oleksii Krutko
 • Score After Game 2 - 7-11
 • Game 1 - Yevhen Pysmennyi won 11-4
 • Game 3 Race to 3 - Oleksii Krutko
 • Game 3 Race to 5 - Oleksii Krutko
 • Game 3 Race to 7 - Oleksii Krutko
 • Game 3 Race to 9 - Oleksii Krutko
 • Score After Game 3 - 7-11
 • Game 2 - Oleksii Krutko won 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Oleksii Krutko
 • Game 4 Race to 5 - Oleksii Krutko
 • Game 4 Race to 7 - Oleksii Krutko
 • Game 4 Race to 9 - Oleksii Krutko
 • Score After Game 4 - 13-11
 • Game 3 - Oleksii Krutko won 7-11
 • Game 5 Race to 3 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 5 Race to 5 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 5 Race to 7 - Yevhen Pysmennyi
 • Game 5 Race to 9 - Yevhen Pysmennyi
 • Score After Game 5 - 11-5