Pts

1 2 3 4 5
Evgeny Shishko 12 8 6 11 11
Александр Петров 10 11 11 5 13

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeny Shishko
 • Game 1 Race to 5 - Aleksandr Petrov
 • Game 1 Race to 7 - Evgeny Shishko
 • Game 1 Race to 9 - Evgeny Shishko
 • Score After Game 1 - 12-10
 • Game 1 - Evgeny Shishko won 12-10
 • Game 2 Race to 3 - Evgeny Shishko
 • Game 2 Race to 5 - Evgeny Shishko
 • Game 2 Race to 7 - Evgeny Shishko
 • Game 2 Race to 9 - Aleksandr Petrov
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 1 - Evgeny Shishko won 12-10
 • Game 3 Race to 3 - Aleksandr Petrov
 • Game 3 Race to 5 - Aleksandr Petrov
 • Game 3 Race to 7 - Aleksandr Petrov
 • Game 3 Race to 9 - Aleksandr Petrov
 • Score After Game 3 - 6-11
 • Game 2 - Aleksandr Petrov won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Evgeny Shishko
 • Game 4 Race to 5 - Evgeny Shishko
 • Game 4 Race to 7 - Evgeny Shishko
 • Game 4 Race to 9 - Evgeny Shishko
 • Score After Game 4 - 11-5
 • Game 3 - Aleksandr Petrov won 6-11
 • Game 5 Race to 3 - Evgeny Shishko
 • Game 5 Race to 5 - Evgeny Shishko
 • Game 5 Race to 7 - Evgeny Shishko
 • Game 5 Race to 9 - Aleksandr Petrov
 • Score After Game 5 - 11-13
 • Game 5 - Aleksandr Petrov won 11-13