Pts

1 2 3 4 5
Zhargal Tsybikov 7 13 11 12 6
Nikita Shillegodskii 11 11 4 14 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Nikita Shillegodskii
 • Game 1 Race to 5 - Nikita Shillegodskii
 • Game 1 Race to 7 - Nikita Shillegodskii
 • Game 1 Race to 9 - Nikita Shillegodskii
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 1 - Nikita Shillegodskii won 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Nikita Shillegodskii
 • Game 2 Race to 5 - Nikita Shillegodskii
 • Game 2 Race to 7 - Nikita Shillegodskii
 • Game 2 Race to 9 - Nikita Shillegodskii
 • Score After Game 2 - 13-11
 • Game 1 - Nikita Shillegodskii won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Zhargal Tsybikov
 • Game 3 Race to 5 - Zhargal Tsybikov
 • Game 3 Race to 7 - Zhargal Tsybikov
 • Game 3 Race to 9 - Zhargal Tsybikov
 • Score After Game 3 - 11-4
 • Game 2 - Zhargal Tsybikov won 13-11
 • Game 4 Race to 3 - Zhargal Tsybikov
 • Game 4 Race to 5 - Zhargal Tsybikov
 • Game 4 Race to 7 - Zhargal Tsybikov
 • Game 4 Race to 9 - Zhargal Tsybikov
 • Score After Game 4 - 12-14
 • Game 3 - Zhargal Tsybikov won 11-4
 • Game 5 Race to 3 - Zhargal Tsybikov
 • Game 5 Race to 5 - Nikita Shillegodskii
 • Game 5 Race to 7 - Nikita Shillegodskii
 • Game 5 Race to 9 - Nikita Shillegodskii
 • Score After Game 5 - 6-11
 • Game 5 - Nikita Shillegodskii won 6-11