Pts

1 2 3 4
Mykhailo Teteruk 11 11 3 12
Vladyslav Mishchenko 3 9 11 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Mykhailo Teteruk
 • Game 1 Race to 5 - Mykhailo Teteruk
 • Game 1 Race to 7 - Mykhailo Teteruk
 • Game 1 Race to 9 - Mykhailo Teteruk
 • Score After Game 1 - 11-3
 • Game 1 - Mykhailo Teteruk won 11-3
 • Game 2 Race to 3 - Mykhailo Teteruk
 • Game 2 Race to 5 - Mykhailo Teteruk
 • Game 2 Race to 7 - Mykhailo Teteruk
 • Game 2 Race to 9 - Mykhailo Teteruk
 • Score After Game 2 - 11-9
 • Game 1 - Mykhailo Teteruk won 11-3
 • Game 3 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 3 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 3 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 3 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Score After Game 3 - 3-11
 • Game 2 - Mykhailo Teteruk won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Mykhailo Teteruk
 • Game 4 Race to 5 - Mykhailo Teteruk
 • Game 4 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 Race to 9 - Mykhailo Teteruk
 • Score After Game 4 - 12-10
 • Game 4 - Mykhailo Teteruk won 12-10